Type specimen
Previous

Type specimen Location: Houang-ts'ao-pa (Xingyi Xian), Guizhou, China