Type specimen
Previous

Type specimen Location: Doi Inthanon, Chiangmai, Thailand