Previous

Location: near Rawu, Tibet (Xizang), China