Location: along Rongphu Chu, Tibet (Xizang), China