Location: Danba to Bamei, pass 3950, Sichuan, China