Location: Shuri Tsho, 5180m, Tibet (Xizang), China