<i>Primula bellidifolia </i>

Primula bellidifolia Location: N of Thimpu Chhu ravine, Shodu - Barshong, Bhutan