advena var argentata

advena var argentata Location: near Galung La, Tibet (Xizang), China