Location: Toward Zayul from Rawu, Tibet (Xizang), China