var elongata

var elongata Location: Thimpu Chhu ravine, Shodu - Barshong, Bhutan